Beeld je in... je werkt in een team met een heldere 'purpose' waarmee je je actief verbonden voelt

Een purpose dat niet alleen de organisatie maar ook een groter geheel tot dienst is. Niet alleen een financieel resultaat, maar een waardevolle bijdrage aan de samenleving, welke resulteert in gezonde groei en winst.

Stel je voor dat je onderdeel uitmaakt van een team met een inspirerende visie. Een team waarin je vertrouwen en ruimte krijgt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw beslissingen en acties die horen bij het bereiken van de teamvisie en haar doelstellingen.

team.jpg
together.jpg

Hoe zou dat zijn..? Een team dat verschillen waardeert

Waar wrijving als een kans voor verbetering wordt gezien. Waar uiteenlopende meningen worden ervaren als noodzakelijk, als kans om te leren, als kans om zaken op een betere manier aan te pakken. Een team dat conflicten niet uit de weg gaat. Waar oprecht luisteren en een dialoog voeren, standaard vaardigheden zijn. Om elkaar beter te begrijpen en door te dringen naar de mogelijkheden die er schuilen in alle problemen en uitdagingen.

Verbeeld je... dat je werkt in een team dat een sterke vertrouwensbasis en openheid kent

In een team dat jou uitnodigt om alles wat jij bent zichtbaar te maken. En je ook in staat stelt om je kwaliteiten en talenten tot uitdrukking te laten komen in de rol die je hebt en het werk wat je doet. Een omgeving die verwacht dat je volledige verantwoording neemt voor wie je bent, wat je doet en hoe je je ontwikkelt. Een omgeving die jouw bijdrage herkent en waardeert – en jou blijft uitdagen om de beste versie van jezelf te zijn!

trust.jpg

“A team is not a group of people who work together

A team is a group of people who trust each other

- Simon Sinek

Dit mag klinken als een utopie, maar dat is het niet!

Ik heb in zulke teams gewerkt. Het vraagt verbondenheid, lef en toewijding van beide kanten en het gebeurt niet spontaan. Het vraagt om oefening. Individueel en met je collega’s. Het vraagt moed, te vertrouwen, angst of cynisme los te laten, eerlijk te spreken, je kwetsbaar op te stellen en uit je comfortzone stappen. Persoonlijke en teamtransformaties kunnen ongemakkelijk en soms zelfs pijnlijk voelen. Als je dit aankunt kom je in een opwaartse spiraal terecht!


Bel mij als je denkt dat ik jullie van dienst kan zijn

Soms helpt het als een buitenstaander, een coach die toegewijd is aan jouw zaak, dit veranderingsproces begeleidt en ondersteunt.

06 - 300 368 51